oracle-banner
logo-hew

Nhà cung cấp các giải pháp và sản phẩm phục vụ cho khách hàng, doanh nghiệp và cơ quan trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông về các loại máy tính, máy chủ, máy in, hệ thống lưu trữ dữ liệu, thiết bị mạng v.v.
Đông Ngân cung cấp các sản phẩm/dịch vụ/giải pháp của HP như:
– Server, PC, Laptop, Switch…
– Giải pháp cho lĩnh vực in ấn
– Giải pháp trọn gói cho các ngành Giáo dục, Tài chính, Chính phủ, Doanh nghiệp

logo-dell

Nhà cung cấp các giải pháp và sản phẩm về các loại máy tính, máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu v.v.
Đông Ngân cung cấp các sản phẩm/dịch vụ/giải pháp của Dell như:
– Server, PC, Laptop, …
– Giải pháp cho lĩnh vực lưu trữ dữ liệu

logo-ibm

Hãng CNTT hàng đầu thế giới trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất những sản phẩm với công nghệ tiên tiến nhất bao gồm: các hệ thống mạng, hệ thống lưu trữ thông tin, máy chủ lớn, ảo hóa..
Đông Ngân cung cấp các sản phẩm/dịch vụ/giải pháp của IBM
– Giải pháp trọn gói cho các ngành Giáo dục, Tài chính, Chính phủ, v.v
– Dịch vụ Ủy quyền

logo-cisco

Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ về: mạng Internet, thiết bị bảo mật, thiết bị viễn thông và giải pháp hệ thống mạng, IP Telephony..
Đông Ngân cung cấp các sản phẩm/dịch vụ/giải pháp của Cisco như:
– Các sản phẩm và các giải pháp hạ tầng mạng
– Wireless, mạng nội dung (Content Delivery Network) và bảo mật
– Định tuyến và chuyển mạch

logo-mic

Công ty phần mềm đứng đầu thế giới với các sản phẩm chính: hệ điều hành, hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, công cụ phát triển, nền phát triển ứng dụng,v.v.
Đông Ngân cung cấp các sản phẩm/dịch vụ/giải pháp của Microsoft như:
– Giải pháp phần cứng OEM và giải pháp cho hệ thống thông tin doanh nghiệp
– Giải pháp quản lý dữ liệu
– Giải pháp hạ tầng mạng, và giải pháp lưu trữ, chuyển đổi thông tin

logo-apc

Các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới chuyên cung cấp: UPS thông minh và các giải pháp Trung tâm CSDL (Data center), giải pháp cho việc bảo vệ dữ liệu, và giải pháp toàn diện cho máy tính. Đông Ngân cung cấp các sản phẩm và giải pháp an toàn điện.

logo-pal

Palo Alto Networks là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm Bảo mật mạng có trụ sở chính tại Mỹ và chi nhánh tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, Đông Ngân cung cấp sản phẩm và giải pháp bảo mật cho khách hàng thông qua dịch vụ của Palo Alto