Lấy khách hàng làm trọng tâm

Thành công của chúng tôi xuất phát từ sự am hiểu nhu cầu của khách hàng và chúng tôi cam kết mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với các giá trị vượt trội cho khách hàng.

Sáng tạo

Xác định sáng tạo trong tư duy, hành động sẽ dẫn đến đột phá trong kết quả sản xuất kinh doanh.

Coi sáng tạo trong sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ bắt buộc của doanh nghiệp.

Khuyến khích sự sáng tạo của từng cá nhân, coi trọng sự tự đột phá vượt lên chính mình.

Trí tuệ

Tri thức và sự sáng tạo là những yếu tố mang lại giá trị cao nhất trong các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.

Coi trọng các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng chất xám cao.

Coi trọng việc phát triển và nâng cao tri thức.

Gắn kết

Đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ; gắn bó mật thiết với khách hàng.

Khuyến khích tinh thần làm việc theo nhóm, coi trọng sự phối hợp giữa các nhóm trong doanh nghiệp, đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong công ty.

Gắn bó mật thiết, hiểu rõ và tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

images

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Dịch vụ mà Đông Ngân cung cấp đảm bảo khả năng đáp ứng cao nhất với hệ thống thông tin trong điều kiện hiện tại của Việt Nam: tư vấn, thiết kế, và triển khai các dự án CNTT; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hệ thống, dịch vụ khách hàng…

ha tang

DỊCH VỤ HẠ TẦNG

Đông Ngân xây dựng giải pháp hạ tầng CNTT cho các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi loại hình, ngành nghề, có quy mô lớn và đòi hỏi công nghệ cao: Hạ tầng trung tâm dữ liệu, sao lưu phục hồi dữ liệu; khôi phục sau thảm họa; intranet, IP telephony…

phan mem

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Đây là mảng kinh doanh mang lại nhiều giá trị và là hướng phát triển của Đông Ngân. Giải pháp mà Đông Ngân hướng tới bao gồm: Giải pháp cho Chính phủ, Giải pháp cho Doanh nghiệp, Giải pháp chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm… ………………………………………………………………………………………………….