artsfon.com-94678

Đông Ngân mong muốn trở thành công ty chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ Công Nghệ Thông Tin (CNTT) hàng đầu Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi luôn đạt hiệu quả cao nhất từ các hoạt động đầu tư công nghệ chính nhờ vào các giải pháp chuyên ngành tiên tiến nhất, bề dày kinh nghiệm và năng lực chuyên môn vượt trội của đội ngũ nhân viên Đông Ngân.

CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.    Chính sách

Chính sách chất lượng xuyên suốt quá trình hoạt động của Đông Ngân là:

LUÔN COI TRỌNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI, CBNV LÀ TÀI SẢN CỐT LÕI, TẠO DỰNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẦM DỊCH VỤ VÀ LÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP”

Đông Ngân cam kết luôn nỗ lực nâng cao tay nghề, đa dạng hóa & nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn, phù hợp các tiêu chuẩn dịch vụ đã cam kết và pháp luật liên quan.

Để thực hiện chính sách chất lượng nói trên, Đông Ngân luôn hướng tới:

–          Thỏa mãn tối đa các yêu cầu hợp lý của khách hàng (bằng việc đa dạng hóa & nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ/chăm sóc khách hàng và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ);

–          Mở rộng thị trường để phục vụ được ngày càng nhiều Đối tượng khách hàng có nhu cầu;

–          Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng;

–          Duy trì và cải tiến thường xuyên các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

2.    Mục tiêu

–          Cùng với chính sách chất lượng, Đông Ngân cam kết thực hiện các mục tiêu chất lượng của các hạng mục cụ thể cho từng năm.

–          Định kỳ hàng năm, Công ty xây dựng mục tiêu chất lượng theo định hướng phát triển trong năm và phù hợp với chính sách chất lượng của Công ty. Ngoài mục tiêu chung cho toàn Công ty, các bộ phận phải xây dựng mục tiêu phát triển riêng của bộ phận mình để thực hiện và định lượng được theo mục tiêu chất lượng hàng năm của Công ty, …

–          Chính sách và mục tiêu chất lượng được mỗi nhân viên trong Công ty thấu hiểu và duy trì thực hiện thông qua các biện pháp sau:

+   Tuyên truyền qua các lớp đào tạo định kỳ và đột xuất;

+   Phân phối tới các đơn vị;

+   Thường xuyên kiểm tra, xem xét thông qua các cuộc họp đánh giá chất lượng và họp giao ban theo định kỳ để thường xuyên duy trì hoạt động Quản lý chất lượng của Công ty.

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM

Thành công của chúng tôi xuất phát từ sự am hiểu nhu cầu của khách hàng và chúng tôi cam kết mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với các giá trị vượt trội cho khách hàng.

CON NGƯỜI

Con người – các cá nhân trong doanh nghiệp, khách hàng, đối tác – là trung tâm, vừa là động lực, vừa là mục tiêu cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

SÁNG TẠO

Xác định sáng tạo trong tư duy, hành động sẽ dẫn đến đột phá trong kết quả sản xuất kinh doanh.

Slider-Software-1920x700

HIỆU QUẢ

Hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản với các chỉ số tài chính lành mạnh, tăng trưởng cao qua hàng năm. Đảm bảo hài hòa lợi ích cho chủ Sở hữu, tích lũy cho sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao thu nhập của từng cá nhân trong doanh nghiệp.

GẮN KẾT

Khuyến khích tinh thần làm việc theo nhóm, coi trọng sự phối hợp giữa các nhóm trong doanh nghiệp, đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong công ty.

TRÍ TUỆ

Tri thức và sự sáng tạo là những yếu tố mang lại giá trị cao nhất trong các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.