banner_Home01-1920x700

Các giải pháp CNTT chuyên ngành

Đây là mảng kinh doanh mang lại nhiều giá trị và là hướng phát triển mục tiêu của Đông Ngân trong thời gian tới. Các giải pháp chuyên ngành mà Đông Ngân hướng tới bao gồm: Giải pháp cho Chính phủ, Giải pháp cho Doanh nghiệp, Giải pháp chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm, Giải pháp cho Giáo dục Đào tạo, Giải pháp cho ngành Viễn thông.