Digital technology background

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại chỗ

Hệ thống mạng, máy tính, máy chủ của quý khách hàng sẽ được bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ (Hàng tháng, hàng quý…) nhằm nâng cao năng suất của các thiết bị.

Hạn chế thấp nhất rủi ro hệ thống.

Backup database hệ thống theo định kỳ.

Hệ thống vận hành ổn định. Tư vấn, hỗ trợ kịp thời các sự cố cho hệ thống máy chủ của khách hàng.