Tầm nhìn sứ mệnh

4/02/2016 / Trong danh mục Giới thiệu tổng quan

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Mục tiêu

Nhằm thực hiện mục đích đề ra và xây dựng cho công ty từng bước lớn mạnh đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, tạo khả năng cạnh tranh và duy trì sự phát triển về mọi mặt cho từng cán bộ nhân viên ĐÔNG NGÂN, công ty đã đặt ra những mục tiêu cụ thể làm nền tảng cho các hoạt động của mình, đó là:
Hiệu quả – Lợi nhuận
Mọi hoạt động phải đạt được hiệu quả cao, có lợi nhuận. Nếu không có hiệu quả và lợi nhuận sẽ không đảm bảo cho phát triển bền vững, không thể phục vụ khách hàng tốt được. Hiệu quả và lợi nhuận không chỉ cho riêng ĐÔNG NGÂN mà còn là hiệu quả và lợi nhuận cho khách hàng và các đối tác của mình.
Giữ gìn chữ “TÍN” với khách hàng
Quan điểm của ĐÔNG NGÂN rất rõ ràng, vì quyền lợi của khách hàng, đảm bảo cho khách hàng đầu tư vào CNTT có hiệu quả. Chân thành thủy chung và tận tụy phục vụ khách hàng.

Chuyên môn hóa Công nghệ và Dịch vụ

ĐÔNG NGÂN thực hiện các dịch vụ Công nghệ Tin học, công ty phải phấn đấu trở thành một cơ quan có đủ năng lực chuyên môn thuộc chuyên ngành CNTT, vì vậy công ty rất chú trọng vào đầu tư công nghệ, xây dựng các hướng công nghệ chuyên sâu, đào tạo và xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao của khách hàng.

Tăng trưởng

ĐÔNG NGÂN xác định mục tiêu tăng trưởng về mọi mặt như tăng trưởng về hạ tầng cơ sở, vốn đầu tư, đội ngũ chuyên gia, trình độ nghiệp vụ, doanh số, lợi nhuận,…

Vì con người ĐÔNG NGÂN

Mục tiêu này đặt ra vì sự phát triển của từng thành viên ĐÔNG NGÂN, công ty phấn đấu để đảm bảo các cán bộ nhân viên ĐÔNG NGÂN có được môi trường làm việc tốt nhất, phát huy được tài năng của mình, nâng cao được tri thức, trình độ chuyên môn và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần.

Quản lý theo mục tiêu

ĐÔNG NGÂN tuân thủ theo phương pháp quản lý theo mục tiêu, luôn luôn bám sát mục tiêu và quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Làm tròn nghĩa vụ công dân

ĐÔNG NGÂN nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp công sức của mình vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Các cam kết của ĐÔNG NGÂN

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển kể từ ngày thành lập cho đến nay, ĐÔNG NGÂN đã đạt được những thành tích đáng kể, công ty từng bước phát triển lớn mạnh, đời sống cán bộ nhân viên được cải thiện, khách hàng tin tưởng, bạn bè đối tác quý mến. Có được những thành tích kể trên bởi vì công ty đã duy trì được những cam kết quan trọng của mình.
Khẳng định sự quyết tâm của công ty trong thực hiện chiến lược lâu dài phát triển công ty phục vụ khách hàng và hợp tác với bạn bè, đối tác, công ty ĐÔNG NGÂN cam kết:
Tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển Công nghệ Thông tin của đất nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh.
Hợp tác lâu dài và hỗ trợ khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật chất lượng cao, trung thực và tận tụy với khách hàng.
Mở rộng hợp tác với các công ty bạn có giải pháp ứng dụng tin học trên cơ sở hợp tác chân thành, cùng có lợi để đem đến cho hách hàng những giải pháp ứng dụng tích hợp tối ưu nhất.
Xây dựng Công ty có định hướng chiến lược lâu dài đến năm 2015 là: ĐÔNG NGÂN là công ty hàng đầu Việt Nam, đủ năng lực thực hiện các dự án ứng dụng CNTT và truyền thông cho các khách hàng trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam

ĐẦU TRANG
logo