CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG NGÂN

 sales@dongngan.vn
 283/51 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 (08) 38 622 458
 0903.69 69 69
 08.3862.2459
 www.dongngan.vn

HỖ TRỢ

Hố trợ kinh doanh
Võ Ngọc Viên ĐT: (08) 38 622 458 Ext:14, DĐ: 0903 81 41 81
Email: ngocvien@dongngan.vn
Phạm Thiên Long ĐT: (08) 38 622 458 Ext:13, DĐ: 0913 80 69 61
Email: thienlong@dongngan.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: 
Đoàn Trường Sơn ĐT: (08) 38 622 458 Ext:22, DĐ: 0918 49 16 26
Email: truongson@dongngan.vn
Nguyễn Thành Lâm ĐT: (08) 38 622 458 Ext:23, DĐ: 0905 35 85 89
Email: thanhlam@dongngan.vn
Hỗ trợ bảo hành: 
Trần Quốc Minh ĐT: (08) 38 622 458 Ext:26, DĐ: 0169 339 2546
Email: quocminh@dongngan.vn
Lê Thành Trung ĐT: (08) 38 622 458 Ext:26, DĐ: 0169 546 2493
Email: thanhtrung@dongngan.vn
* Bắt buộc điền
ĐẦU TRANG
logo