Giải pháp truyền thông hợp nhất

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với nhu cầu thông tin. Thông tin càng nhanh chóng và chính xác thì doanh nghiệp quyết định đúng đắn và đảm bảo khả năng thành công cao hơn của doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông cho phép các doanh nghiệp thay thế các hệ thống viễn thông truyền thống sang các hệ thống chuyển mạch gói, cho phép tích hợp hệ thống viễn thông vào hạ tầng công nghệ thông tin như là một thành phần của toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin. Xu hướng hội tụ này cho phép doanh nghiệp khai thác và tận dụng tối đa tài nguyên về hạ tầng sẵn có, tích hợp nhiều hệ thống riêng lẻ thành một hệ thống chung. Khái niệm truyền thông hợp nhất hình thành và ngày càng phát triển để đáp ứng các nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay

 ttht

Truyền thông hợp nhất thực chất là một kiến trúc kỹ thuật (technology framework ) giúp cho tổ chức cung cấp những giao diện người dùng được chuẩn hóa và những kinh nghiệm người dùng ( user experience ) xuyên suốt qua nhiều ứng dụng, nhiều thiết bị và nhiều kênh khác nhau. Hệ thống này cho phép tích hợp những dịch vụ truyền thông đáp ứng thời gian thực như Internet Protocol (IP ) Phone, presence, call control, speech control , instant messaging (IM)/chat và dịch vụ conferencing (voice/ video và nhữngdịch vụ không đáp ứng thời gian thực như voicemail, mail, sms và fax được gọi chung là unified messaging.
Bản thân các doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng rất nhiều hệ thống khác nhau để đáp ứng các nhu cầu thông tin của mình như hệ thống tổng đài , voicemail, fax , hệ thống email, hệ thống conferencing ( audio/video) , thậm chí một số công ty còn thiết lập cả hệ thống chat ( instant messaging ) nội bộ….

ĐẦU TRANG
logo