Giải pháp điện toán hợp nhất

giaiphaphopnhat

Hệ thống Điện toán Hợp nhất là giải pháp đầu tiên trong một dòng sản phẩm mới hoàn thiện cho danh mục giải pháp trung tâm dữ liệu, trong đó hợp nhất các tài nguyên điện toán, mạng, truy cập lưu trữ, và ảo hóa vào trong cùng một hệ thống.

ĐẦU TRANG
logo