Dịch vụ quản lý máy chủ và lưu trữ dữ liệu

Các doanh nghiệp có nhu cầu về lưu trữ thông tin một cách thông minh, các giải pháp sao lưu, phục hồi và lưu trữ để doanh nghiệp có thể quản lý hạ tầng thông tin tốt hơn, trong lúc vẫn kiểm soát được chi phí ở mức thấp. Khi hệ thống thông tin của doanh nghiệp phát triển, việc tăng máy chủ và hệ điều hành là vấn đề không thể tránh khỏi, các địa điểm để đặt các máy chủ có thể tại văn phòng doanh nghiệp hoặc đặt tại trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ, do đó dịch vụ quản lý máy chủ và lưu trữ từ xa là rất cần thiết.

Thách thức của doanh nghiệp

 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng
 • Ngày càng tăng độ phức tạp trong việc quản lý các tầng khác nhau của hệ thống lưu trữ
 • Ngày càng tăng chi phí quản lý lưu trữ
 • Ngày càng tăng các loại máy chủ và hệ điều hành
 • Ngày càng tăng số lượng các địa điểm đặt máy chủ tại văn phòng doanh nghiệp hoặc đặt tại trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ
 • Ngừng dịch vụ, mất dữ liệu làm mất khả năng kinh doanh.
 • Khó khăn và chi phí cho hỗ trợ 24/7.
 • Môi trường CNTT trở nên phức tạp về kiến trúc, vận hành và quản lý.
 • Không còn lo lắng để tập trung vào nghành kinh doanh chính nhằm nâng cao lợi nhuận, hiệu quả và sự cạnh tranh.

Dịch vụ “Quản lý máy chủ”
Dịch vụ được hỗ trợ cả ngày lẫn đêm với các công cụ giám lỗi và hiệu năng, khách hàng có thể yên tâm rằng ứng dụng quan trọng của các bạn được quản lý một cách chuyên nghiệp trong một môi trường bảo đảm.

Dịch vụ “Quản lý Lưu trữ”
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tập hợp các dịch vụ quản lý và hỗ trợ hạ tầng lưu trữ của doanh nghiệp. Với các dịch vụ, các công cụ và quy trình quản lý của chúng tôi đảm bảo tính sẵn sàng và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống lưu trữ của doanh nghiệp.

Dịch vụ được hỗ trợ cả ngày lẫn đêm với các công cụ giám lỗi và hiệu năng, khách hàng có thể yên tâm rằng ứng dụng quan trọng của các bạn được quản lý một cách chuyên nghiệp trong một môi trường bảo đảm. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tập hợp các dịch vụ quản lý và hỗ trợ hạ tầng lưu trữ của doanh nghiệp. Với các dịch vụ, các công cụ và quy trình quản lý của chúng tôi đảm bảo tính sẵn sàng và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống lưu trữ của doanh nghiệp.

 • Giám sát – thu thập dữ liệu sự kiện, thông báo và xem xét lại với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp, giám sát việc sử dụng dung lượng lưu trữ, việc giám sát 24×7 và quy trình leo thang (chỉ hệ thống con lưu trữ doanh nghiệp).
 • Quản lý các hoạt động và cấu hình – Xử lý xự kiện và giải quyết lỗi, lập kế hoạch và phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ bảo trì phần cứng và phần mềm, duy trì việc cập nhật tài liệu cấu hình hệ thống
 • Cung cấp các số liệu thống kê lỗi hàng tháng
  Cung cấp dung lượng sử dụng lưu trữ hàng tháng
 • Dịch vụ “Quản lý dữ liệu bản sao” để bảo vệ thêm
ĐẦU TRANG
logo