Dịch vụ cho thuê trung tâm dữ liệu

Các loại hình dịch vụ trung tâm dữ liệu

DC Co-location: dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ. Dịch vụ này quan tâm tới việc cung cấp chỗ đặt máy (không gian, diện tích), tủ mạng và các kết nối cho khách hàng, sao cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại (hệ thống điện dự phòng, máy phát điện, lưu điện, hệ thống làm mát, hệ thống phòng cháy chữa cháy, an ninh-bảo mật cao cấp).

DC Hosting: dịch vụ cho thuê máy chủ, liên quan tới Internet. Đối tượng khách hàng của dịch vụ này phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu là hosting web server và các ứng dụng nhỏ. Loại hình dịch vụ này thường đi kèm với việc cung cấp kết nối Internet.

DC Value-added Services hay Managed Services: dịch vụ này giúp khách hàng trong việc vận hành hệ thống, từ những công việc đơn giản như giám sát sự vận hành của hệ thống network tới những việc phức tạp hơn như xử lý các sự cố về mạng, những sự cố liên quan tới database, ứng dụng…

dvct

ĐẦU TRANG
logo