Các giải pháp trung tâm dữ liệu

Các trung tâm dữ liệu đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với các doanh nghiệp. Công ty chúng tôi mang tới một danh mục đầy đủ những giải pháp về trung tâm dữ liệu, cung cấp nền móng cho các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu “thế hệ mới”. Khi các doanh nghiệp tìm kiếm phương thức để hiện đại hóa các trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng với các yêu cầu ở hiện tại và tương lai, họ thường có xu hướng ảo hóa hệ thống và chuyển sang điện toán đám mây.

Để tận dụng triệt để các công nghệ này, các tổ chức cần sở hữu một hạ tầng mạng trung tâm dữ liệu hoạt động mạnh, đáng tin cậy, với sự đảm bảo an ninh cao. Dựa vào các kinh nghiệm lâu năm của các chuyên gia về trung tâm dữ liệu, Các giải pháp toàn diện của chúng tôi giúp doanh nghiệp có được môi trường trung tâm dữ liệu bền vững, linh hoạt, cho phép các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu quan trọng nhất.

cgpk

 

Ngày nay, các tổ chức về IT thường xây dựng môi trường trung tâm dữ liệu của họ từ các thành phần độc lập. Người quản trị các hệ thống này thường phải dành một khoảng lớn thời gian để có thể hoàn thành việc tích hợp các tiến trình bằng tay thay vì sử dụng thời gian đó cho các mục tiêu chiến lược và sáng tạo hơn. Do đó, việc chuyển đổi từ nền tảng cứng nhắc, không linh động của nền công nghiệp

ĐẦU TRANG
logo